W powietrzu znajduje się sporo szkodliwych substancji i związków, które w nadmiarze wpływają ujemnie na zdrowie i samopoczucie człowieka. Kombinacja różnych zanieczyszczeń odnajdujących się w atmosferze powoduje reakcje alergiczne i działa rakotwórczo. Deficyt prawidłowej wentylacji w domu wpływa negatywnie nie tylko na człowieka, ale też stanowi zagrożenie dla domów. Jednym z głównych efektów braku należytej wentylacji jest wilgotność.

filtry do systemów wentylacyjnych

W atmosferze znajduje się wiele szkodliwych substancji i związków, które w nadmiarze wpływają ujemnie na zdrowie i samopoczucie ludzi. Kombinacja różnorodnych skażeń znajdujących się w atmosferze powoduje reakcje alergiczne i działa rakotwórczo. Niedostatek prawidłowej wentylacji w budynku oddziałuje ujemnie nie tylko na człowieka, lecz też stanowi zagrożenie dla domów. Jednym z podstawowych następstw braku należytej wentylacji jest wilgotność.

Filtry do wentylacji
Filtry wykorzystywane są w klimatyzacjach dla zapewnienia zabezpieczenia przed skażeniami, jakie potrafią prowadzić do nieprawidłowości w działaniu instalacji i defekty indywidualnych jej komponentów. Ażeby wentylacja (na tej stronie) spełniała swoje zadania, niezbędne są skuteczne filtry do wentylacji. To, jak szybko zabrudzą się filtry zależy od czystości powietrza zewnętrznego i typu używanego filtra – oferta filtrów.

Zapchane pyłem filtry hamują skuteczność wentylacji, redukują odzysk ciepła, a w skrajnych sytuacjach zdołają być przyczyną dysfunkcji wywietrzników. Utrzymanie w czystości klimatyzacji nie jest ani kłopotliwe, ani mozolne. Raz na parę miesięcy trzeba wyłącznie samemu wytrzeć wilgotną ściereczką pył i wymienić filtry. Okresowe przeglądy urządzenia i instalacji, również czyszczenie przewodów lepiej zlecić zawodowcowi.

Filtry do wentylacji wykorzystywane są w instalacjach wentylacyjnych dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami, jakie potrafią wieść do nieprawidłowości w działaniu instalacji i defektu osobnych jej składników. Filtry powietrza służą też zapewnieniu dobrej jakości powietrza użytkowników pomieszczeń, do jakich doprowadzona jest instalacja wentylacyjna. Urządzenia filtracyjne posiadają obliczoną wielkość gromadzenia kurzu.

W związku z tym konieczna jest metodyczna konserwacja instalacji, także wymiana filtrów oczyszczania powietrza. W zależności od formy filtrów zamieniamy je na nowe, nawet wcześniej aniżeli żąda tego wytwórca. Należy regularnie, co najmniej raz w miesiącu, sprawdzać poziom filtrów i uprzątnąć je z większych zanieczyszczeń takich jak insekty, czy liście.