Tag: aluminium

aluminium

Metody na racjonalizację kosztów ogrzewania

Głównym fragmentem dostarczającym ciepłe powietrze do mieszkania w instalacji centralnego ogrzewania jest grzejnik. Może on być z żeliwa, z aluminium, płytowy stalowy czy łazienkowy (tzw. rurkowy). W budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym wybudowanym kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, na takowym urządzeniu grzewczym możesz się spotkać z jeszcze jednym, dodatkowo zamonto...