laptop
Obecnie jednym z najbardziej widocznych elementów codzienności jest nieustannie postępujący rozwój różnorodnych technologii. Rozwija się sprzęt elektroniczny, część maszyn ulega stałej miniaturyzacji i uproszczeniom. Przede wszystkim uwagę zwraca komputeryzacja rozmaitych aspektów życia.

Komputeryzacja codzienności

Obecnie jednym z najbardziej widocznych elementów codzienności jest stale postępujący rozwój rozmaitych technologii. Rozwojowi ulega sprzęt elektroniczny, część maszyn ulega ciągłej miniaturyzacji i uproszczeniom. Przede wszystkim w oczy rzuca się automatyzacja rozmaitych aspektów życia.

profesjonalne oprogramowanie
Autor: Kārlis Dambrāns
Źródło: http://www.flickr.com
Można zauważyć duży wpływ tych urządzeń na dziedziny wiążące się z pracą zawodową i przedsiębiorczością. Sieć WWW zmienia ludzką codzienność, daje wręcz możliwość istnienia w wirtualnym świecie, pozwala także na nawiązywanie kontaktów z ludźmi.

Zasadniczo urządzenia komputerowe mają za zadanie upraszczać ludziom funkcjonowanie i rozmaite zadania, jakie są przed nimi stawiane. Tak też często jest, jednak wpływ komputera i sieci WWW może być również zgubny, wystarczy wspomnieć w tym miejscu różnorodne przypadki uzależnień od Internetu czy gier komputerowych. Jednak komputer wykorzystywany z umiarem i rozsądkiem jest ogromnie przydatnym przyrządem do pracy, np. do projektowania.

Komputer jako narzędzie
Tak naprawdę z początku komputer był tylko nieco bardziej zaawansowaną niż kalkulator maszyną liczącą. Był w stanie wykonywać rozmaite, po czasie coraz bardziej zawiłe, rachunki. Na dzień dzisiejszy ta rola komputerów jest rozwinięta tak bardzo, że można za jego pomocą wykonywać niezwykle skomplikowane operacje matematyczne, np. obliczenia do instalacji elektrycznych. Nierzadko używane są przykładowo funkcjonalności tak zwanego arkusza kalkulacyjnego, z użyciem którego można przykładowo ustalać na co dzień zyski firmy. Ponadto obecnie jest bardzo wiele przydatnych programów na komputer, czego przykładem jest program do projektowania instalacji elektrycznych (programy do instalacji z ) i sporo innych.

Wpływ sieci WWW
Jak już było nadmienione, na codzienne życie w dużym stopniu wpłynęła także sieć WWW i oferowane przez nią nowe opcje. Internet jest w pierwszej kolejności bardzo bogatym źródłem wiadomości i aktualnych danych. Jest tworem zmiennym, poddaje się szybkim w przemianom właściwie w każdej sekundzie. Bywa również bardzo pomocny w pracy zawodowej, jako źródło pomocnych i prawdziwych informacji. Ponadto na witrynach internetowych, a w szczególności na forach można często znaleźć rozmaite porady pomocne w codziennym życiu prywatnym i w pracy (sprawdź pozostałe